Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Wat we doen


Advocatenkantoor Teusink c.s. is als gezegd goed thuis binnen een aantal belangrijke rechtsgebieden, waaronder het Strafrecht, het Personen- en Familierecht, Algemeen Verbintenissenrecht, het Bestuursrecht en het Ondernemingsrecht.


Voor particulieren


Strafrecht:  volwassenen en minderjarigen

Met het strafrecht komt u gelukkig minder vaak in aanraking. Is dit wel het geval, dan vindt u in ons een erkende specialist.

Volwassenen staan wij bij in alle voorkomende strafzaken (moord en doodslag, mishandeling, inbraken, diefstal, zedendelicten en overige misdrijven).  Natuurlijk staan wij onze cliënten op toevoeging bij, maar ook als u niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt en dus tegen betalend tarief door ons wilt worden bijgestaan.


We staan de meerderjarige verdachte ook bij, als voor hem of haar, door de rechter een “last tot toevoeging" is afgegeven. De last tot toevoeging (rechtsbijstand op staatskosten) wordt afgegeven als de verdachte is aangehouden en, na zijn inverzekeringstelling door de rechter-commissaris de inbewaringstelling wordt bevolen.

Wij staan, als door de overheid erkende jeugdstrafrecht specialist ook minderjarigen bij, als zij in aanraking komen met het strafrecht.

Tot slot kunnen ook slachtoffers van misdrijven bij ons terecht, voor advies over schadevergoeding en verhaal. Vaak kunnen zij aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand.


Jeugdrecht

Het jeugdrecht regelt de beslissingen die de rechter en de voogdij-instelling ten aanzien van een minderjarige mogen nemen.
Hoewel mr Teusink als jeugd(straf-)rechtspecialist vaak via de rechtbank al aan de minderjarige wordt toegewezen, kunnen ook ouders en verzorgers mr Teusink om bijstand vragen, in geschillen bij de Kinderrechter of met de voogdij-instelling.

Deze zaken vallen ook onder het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand.


Familierecht

Het familierecht bestaat uit meer dan alleen echtscheidingen. Ook zaken rond omgangsregelingen, alimentatiekwesties, vaderschapsacties, stiefouderadoptie, en naamswijzigingen maken deel uit van ons werk.

Beschermingsmaatregelen

Voor ouderen of geestelijk zwakkeren komt in een enkele geval op een gegeven moment de onderbewindstelling in beeld.

Dit is een beschermingsmaatregel, die beoogt de oudere of de geestelijk zwakkere, tegen zich zelf te beschermen op het vlak van vermogensbeheer en feitelijke verzorging. De kantonrechter beoordeelt verzoeken tot onderbewindstelling, ziet toe op de uitvoerig ervan en wijst, indien nodig, een bewindvoerder aan (de levensgezel, een meerderjarig kind of een professionele bewindvoerder). Voor deze zaken kunt u bij ons terecht.

Algemeen verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht, is het recht waarmee burger en ondernemer, in het dagelijks leven het meest te maken hebben.

We hebben het dan over eigendomsrecht (van roerende en onroerende zaken), recht van koop en levering, het huurrecht en aanverwante rechten. Ook het arbeidsrecht, valt onder het verbintenissenrecht.

Een apart deel van het verbintenissenrecht wordt beheerst door de zogenaamde onrechtmatige daad (dit is: het onrechtmatig handelen van burgers onderling of van overheid jegens burger).

Wij helpen u graag via advisering en bemiddeling, maar voeren met veel genoegen en doorzettingsvermogen gerechtelijke procedures, als deze nodig zijn om het geschil te beslechten.


Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen burger en overheid.

De burger kan in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen bepaalde overheidsbeslissingen en kan de beslissing op bezwaar vervolgens ter toetsing aan de rechter voorleggen. U kunt hierbij denken aan geschillen m.b.t. bijstandsverlening en bijstandsfraude. Ook voor WW-kwesties en aanverwante besluitvorming kunt u bij ons terecht.

Ook deze zaken vallen onder het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand.


Voor ondernemers 

Ondernemingsrecht 

Als ondernemer kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht met uw vragen met betrekking tot de controle en de naleving van contracten en overeenkomsten. Wij overleggen graag met u over aanpassing, verbetering, afdwinging of beëindiging van overeenkomsten op diverse terreinen. Wij staan u - voor zoveel mogelijk op de door u gewenste tijden - ter beschikking. Eén telefoontje is voldoende!