Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Onze tarieven

ONDERNEMERS

Wij zijn ons ervan bewust dat ondernemers in het MKB niet willen “leeglopen" op juridische bijstand
Wij hanteren daarom flink concurrerende uurtarieven, variërend van € 125,00 tot 175,00 per uur,afhankelijk van de complexiteit van de zaak.Speciaal voor het MKB hebben wij trouwens ook de mogelijkheid tot het sluiten van een JAARABONNEMENT JURIDISCHE ADVISERING ontwikkeld.

Dit abonnement geeft de ondernemer het recht op - op het door de ondernemer gewenste momenten-inroepen van (kort) juridisch advies voor het MKB, gedurende de looptijd van het abonnement (opbasis van maximaal 10 uren adviesverlening voor € 1.250,00 ex. BTW).
Van het jaarabonnement zijn uitgesloten de uren die gemoeid zijn met het voeren van een juridische
procedure. Vraagt u ons vooral naar de mogelijkheden!

PARTICULIEREN

Voor particulieren die niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging)
hanteren wij een uurtarief van € 125,00- tot € 150,00 per uur, afhankelijk van de complexiteit van de
zaak. Ook deze tarieven mogen “scherp" genoemd worden.Het overeengekomen uurtarief wordt in alle gevallen vermeerderd met 6% kantoorkosten en over het geheel 21 % BTW. U kunt met ons in veel gevallen trouwens ook een VASTE PRIJSAFSPRAAK te maken.


Gesubsidieerde Rechtsbijstand

In toevoegingszaken (gesubsidieerde rechtsbijstand) voor on- en minvermogenden wordt de éénmalige Eigen Bijdrage in de advocaatkosten, vastgesteld door de Raad voor de Rechtsbijstand. Gekeken wordt hierbij naar uw inkomen in het zogenaamde PEILJAAR (2 jaar terug).

Als uw inkomen inmiddels drastisch is verlaagd, dan kunt u door een verzoek om "Peiljaarverlegging" mogelijk alsnog in aanmerking komen voor een toevoeging en/of lagere Eigen Bijdrage.

De criteria voor de verkrijging van een toevoeging en de bijhorende normbedragen kunt u vinden op http://www.rechtsbijstand.nl.

Van belang is trouwens, dat u niet zelf de rompslomp van de toevoegingsaanvraag hoeft door te worstelen. Dit doen wij graag voor u!

Betalingskenmerken

Onze facturen dient u bij voorkeur binnen 14 dagen te voldoen op IBAN-nummer: NL47 ABNA 060.26.01.835 ten name van Advocatenkantoor Teusink c.s.

BTW-nummer en KvK-registratie

Ons BTW-nummer (ten behoeve van zakelijke cliënten) luidt: NL 001417425B09.

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08172348